1Ngon món ngon và tiện lợi | Gà bó xôi | Gà nướng | Gà nổ muối hột | Món gà ta, món gà tre các loại
TÊN MÓN LOẠI GIÁ THÊM
CÁC MÓN GÀ TA, GÀ TRE BÓ XÔI
Size nhỏ: 1,3kg - 1,4kg
Size lớn: 1,7kg - 1,8kg
Gà tre: 0,7kg - 0,8kg
1 Gà ta bó xôi truyền thống hạt sen Nhỏ 280,000 Trứng non 30k
Lớn 350,000
2 Gà ta quay nước dừa bó xôi hạt sen Nhỏ 310,000 Trứng non 30k, Gấc 60k, Đậu xanh 60k, Nếp than 90k
Lớn 380,000
3 Gà ta nướng muối ớt bó xôi ôm hạt sen Nhỏ 370,000
Lớn 440,000
4 Gà ta bó xôi gấc ôm trứng hạt sen Nhỏ 370,000
Lớn 440,000
5 Gà ta bó xôi đậu xanh ôm trứng hạt sen Nhỏ 370,000
Lớn 440,000
6 Gà ta bó xôi chà bông ôm trứng hạt sen Nhỏ 370,000
Lớn 470,000
7 Gà ta bó xôi nếp than ôm trứng hạt sen Nhỏ 400,000
Lớn 470,000
8 Gà bó xôi 2 món hạt sen: Bắp, Gấc, Chà bông, Đậu xanh
(thêm trứng non 30k)
Nhỏ 360,000 Bó gà hấp: Nhỏ: 360k; Lớn: 430k
Bó gà quay: Nhỏ: 390k; Lớn: 460k
Bó gà nướng: Nhỏ: 450k; Lớn: 520k
9 Combo 2 gà tre bó xôi truyền thống ôm hạt sen Nhỏ 480,000
10 Combo 2 gà tre quay nước dừa bó xôi ôm hạt sen Nhỏ 510,000
11 Combo 2 gà tre bó xôi gấc ôm trứng hạt sen Nhỏ 550,000
12 Combo 2 gà tre bó xôi đậu xanh ôm trứng hạt sen Nhỏ 550,000
13 Combo 2 gà tre bó xôi nếp than ôm trứng hạt sen Nhỏ 590,000
14 Combo 2 gà tre nướng muối ớt bó xôi Nhỏ 590,000 Trứng non 30k, Gấc 60k, Đậu xanh 60k, Nếp than 90k
CÁC MÓN GÀ TA KHÁC
15 Gà ta nướng muối ớt Nhỏ 270,000
Lớn 340,000
16 Gà ta nướng bơ Nhỏ 270,000
Lớn 340,000
17 Gà ta nấu bia Nhỏ 310,000
Lớn 380,000
18 Gà ta nấu ruợu Nhỏ 310,000
Lớn 380,000
19 Gà ta nấu CoCa Nhỏ 310,000
Lớn 380,000
20 Gà ta nướng mật ong Nhỏ 270,000
Lớn 340,000
21 Gà ta rang me Nhỏ 270,000
Lớn 340,000
22 Gà ta nổ muối hột Nhỏ 270,000
Lớn 340,000
23 Gà ta nướng ngũ vị Nhỏ 270,000
Lớn 340,000
24 Gà ta rang me Nhỏ 270,000
Lớn 340,000
25 Gà ta nướng phô mai Nhỏ 270,000
Lớn 340,000
26 Gà ta nướng chao quay Nhỏ 270,000
Lớn 340,000
27 Gà ta hấp lá chanh Nhỏ 270,000
Lớn 340,000
28 Gà ta nướng BBQ Nhỏ 270,000
Lớn 340,000
29 Xôi thêm bắp non 5 cục 50,000 Cục bằng chén nhỏ
30 Xôi thêm chà bông 1,2kg 100,000 Chiên hoặc không
31 Xôi thêm đậu xanh 1,2kg 100,000
32 Xôi thêm nếp than 1,2kg 130,000
Bạn cần hỗ trợ
Xem khuyến mãi
Facebook